Informatie

U komt, eventueel samen met uw kind, vrijblijvend op kennismakingsgesprek. Daarna volgt het verzamelen van de gegevens (diagnose). Indien mogelijk en gewenst wordt de school bezocht voor nadere informatie en CITO uitslagen. Er wordt een handelingsplan opgesteld en met u besproken.

Uw kind komt 1 keer per week gedurende 8 tot 12 weken naar de praktijk. Na 8 tot 12 weken is er een tussen/eindevaluatie met de ouder(s) en wordt advies gegeven over de evt. verdere behandeling of wordt het plan afgesloten.

Uw kind krijgt een "heen-en-weer" schriftje, of er is digitaal contact, waarin ik u informeer over de vorderingen en u mij over eventuele bijzonderheden thuis. Het is belangrijk voor mij om te weten of uw kind bv. ziek, jarig etc. is geweest.


Kosten

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
gratis
Intake, verzamelen van gegevens en handelingsplan maken
€ 70,-
Tarief per 45 minuten begeleiding
€ 52,50
telefonisch spreekuur woensdagavond van 20:00-21:00 uur
gratis

Facturering een maal per maand per mail
Afspraak 24 uur van tevoren annuleren
*Exclusief kilometervergoeding