Een Remedial Teacher helpt uw kind op weg

Een Remedial Teacher spoort het probleem bij uw kind op. Het kan gaan om problemen met lezen, rekenen, taal, spelling, motoriek bv. schrijven, gedrag- of motivatie/concentratie of een combinatie van problemen.
Is het probleem uitgezocht dan schrijft een Remedial Teacher een handelingsplan, eigenlijk een plan op maat, precies afgestemd op het kind. In dit plan wordt aan doelen gewerkt, vaak in deelstappen.

Uw kind zit in groep 6 en heeft problemen met rekenen. Eerder ging het nog wel goed maar nu wordt het toch problematisch en is het werk niet meer op niveau. Vaak heeft de leerkracht al een gesprek met u gehad over het probleem. U oefent met het kind, in de klas krijgt het hulp, maar het lukt niet. Het kind krijgt een hekel aan rekenen en kan faalangstig en/of onzeker worden. Het probleem wordt niet opgelost maar verergert.

Een Remedial Teacher gaat terug met het kind d.m.v. toetsen en testjes tot aan het punt waar het WEL goed ging, wat het kind dus beheerst. Een Remedial Teacher schrijft dan een handelingsplan en gaat met dit plan het kind helpen binnen de mogelijkheden van het kind.
Remedial Teachers hebben een onderwijsbevoegdheid. Zij hebben een studie Remedial Teaching gevolgd. Zij zijn gespecialiseerd om leer- en gedragsproblemen te ontdekken = signaleren, te onderzoeken = diagnosticeren, handelingsplannen te maken en hulp te kunnen bieden = remediëren.

Wilt u nog meer weten over Remedial Teaching, dan verwijs ik u door naar www.lbrt.nl

Ja, er is hulp voor uw kind, dus... RT'ja!